Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

Gerçek Kişi (Şahıs)

GEREKLİ EVRAKLAR;
1) Noter tarafından düzenlenmiş Unvan altında İmza Tescil Talepnamesi (1  adet asıl- 1 adet fotokopi). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)
2) Yeni kayıt için Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  
3) Yeni kayıt için Talep Dilekçesi (Oda Başkanlığına) 
4)  Taahhütname (yetkililerce imzalanmalı) 
5) Nüfuz Cüzdan fotokopisi (2 adet) 
6) İkametgah belgesi (1’er adet asıl, 1’er adet fotokopi) 
7) 1 adet fotoğraf 
8) Vergi Dairesinden  "GERÇEK KİŞİLER İÇİN MÜKELLEF GÖRÜNTÜLEME" belgesi (1 asıl - 1 fotokopi)
9) Vergi levhası fotokopisi (2 adet)
10) Odaya kayıt için Hakiki Şahıs Oda kayıt beyannamesi

NOTLAR
a-http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 
b-Gerçek kişi firmaların kuruluşlarında 50.000,00 Türk Lirası ve  üzeri sermaye beyan edilmesi durumunda belirtilen rakamın tespitine ilişkin SMMM/YMMM Raporu ve SMMM faaliyet belgesi
c-Müdürlüğümüzce BİLANÇO ESASINA göre defter tutan gerçek kişilerin kayıtları yapılmaktadır. 
d-Gerçek kişi yabancı uyruklu ise:
-Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (1 adet asıl); adresi yurtdışında ise adresi gösterir Beyan 
- Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)