Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

Dış Ticaret

Görev ve Yetkileri:

✔ İhracat ve ithalatla ilgili odaya gelen talepler doğrultusunda bilgi ve doküman hazırlamak.

 İhracat ve ithalatla uğraşan sanayicilerimize Geçiş Belgesi (Dozvala), Euro1,  Menşe  gibi dolaşım belgelerini vermek, alan firmaları ilgili yerlere kaydetmek.

 Dış ticaret konusunda mevzuatı takip etmek, mevzuat değişikliklerinden Oda yönetimini ve bu konu ile Odaya ulaşan her türlü sınai bilgiyi sanayici, ihracatçı ve ithalatçı işletmelere telefon, faks veya e-mail yoluyla haberdar etmek.

 İhracat istatistiklerini hazırlamak, dosyalamak

 Geçiş Belgelerini teslim almak, saymak ve kabul etmek

 Geçiş belgelerinin diğer dağıtım ofislerine transferini yapmak.

 Geçiş belgelerinin günlük satış raporunu genel sekreterliğe sunmak

 Geçiş belgelerinin gelirlerini her gün muhasebe müdürüne teslim etmek

Geçiş Belgeleri Dağıtım Ofisi

Odamız bünyesinde Esenkıyı Mevkii 1. TIR Parkı adresinde faaliyet gösteren Geçiş Belgeleri Dağıtım Ofisinde ihracatçı firmalara gerek duydukları geçiş belgeleri (dozvala) tahsis edilmektedir.  

 

HTSO Birimleri