Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

HABERLER

KOBİLER İÇİN İHRACAT VE DIŞ TİCARET SÜREÇLERİ ÇALIŞTAYI

  • 02.04.2021
  • hopatso

Sayın Üyemiz,

KOSGEB, COSME, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının ulusal koordinatörüdür ve IPA Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen COSME Türkiye Projesi’ni yürütmektedir. Proje çerçevesinde COSME’nin dört ana bileşeni altındaki araçlar için tanıtım/bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Odamızın da desteklediği ve 6 Nisan 2021 tarihinde düzenlenmesi planlanan KOBİler için İhracat ve Dış Ticaret Süreçleri Çalıştayı’nın genel amacı, özellikle kriz dönemleri –içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları gibi- durumlarda, ülkemizin dış ticaretini ve özellikle ihracatının geliştirilmesine katkı koyacak konuların ele alınması ve bu konuda hem KOBİ’lerimizin hem de ilgili kurumlarımızın bilgilerini desteklemektir.

Bu kapsamda, söz konusu çalıştayın temel hedefi, KOBİ’lerimiz ile KOBİ’lerimize hizmet sunan kurum ve kuruluşların ihracatın geliştirilmesi ve kriz dönemlerinde karşılaşılan sorunlarla baş edebilmelerinin sağlanması yönünde bilgi aktarmak; bu sayede kapasite geliştirmelerine katkı sağlamaktır.

Çalıştayda aşağıdaki konu başlıklarını ele alınacaktır.

•KOBİ’ler ve Sürdürülebilir İhracat Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar, Yurtdışı Teşkilatlarının Bu Süreçte Katkıları

•KOBİ’lerde İhracat Altyapısının Oluşturulması, Pazara Giriş Stratejileri, Pazarlama Satış Stratejileri

•İhracatta Dijitalleşme

•KOBİ’lerin Dövizli İşlemleri Ve İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi

Kayıt için: https://bit.ly/3sNG85e