Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

HABERLER


08

 Oda Meclis Kurulu Meclis Başkanı Reşat AYDIN başkanlığında gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.        

Toplantıya katılım durumunun kayıt altına alınmasının ardından, Aylık mizanın değerlendirilmesi ile birlikte Yönetim Kurulunun 01.03.2017 tarih ve 192 sayı 11 no.lu kararının değerlendirilmesi yapılarak, Rehber.com web sayfası sunum talebi de ele alındı.

 

Gündemin birinci maddesine geçilerek toplantı katılım durumu ile ilgili Gökhan BIYIKLI’ nın toplantıya katılamama sebebi ile ilgili dilekçesi kabul edilerek kayıt altına alındı. 

Gündemin ikinci maddesine geçilerek aylık mizan değerlendirildi. Hesapları İnceleme Komisyonu gelir-gider ve bütçe durumu hakkında meclise bilgi verdi ve mizan oy birliği ile onaylandı.

Gündemin üçüncü maddesine geçilerek yönetim kurulunun ilgi tarih ve sayılı kararlarında oda adına yapılacak bağış, yardım talebi, çiçek ve çelenk gönderme işlerinin yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulması yönündeki karar değerlendirildi. Yönetim kurulu Başkanı konu ile ilgili yönetimin bu kararı almasındaki neden ve gerekçeleri bütçe ve oda borçları üzerinden açıklayarak Meclisi bilgilendirdi. Alınan bu tasarruf tedbirleri meclis kurulunca da

Gündemin dördüncü maddesine geçilerek  rehber.com sitesi çalışmalarını yapan firma yetkililerinin bir sonraki meclis toplantısına davet edilmesine karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı son verilerek karar kayıt altına alındı.

 

Reşat AYDIN            Meclis Bşk. Kemal GAZİOĞLU Mec. Bşk. Yrd Bülent BAYRAK Meclis Muh. Üyesi Osman AKYÜREK  Meclis Üyesi Metin KARAMAN Meclis Üyesi İsmet BAŞAR Meclis üyesi Şükrü AYDEMİR Muhasip Üye, Alişan Ender TOPALOĞLU Meclis Üyesi, Hasan DURMUŞ Meclis Üyesi Zekeriya YALÇIN Meclis Üyesi   Okan POYRAZ Meclis Üyesi   

Okunma Sayısı: 1021
resim