Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

HABERLER


05

 Hopa TSO Meclisi Reşat AYDIN başkanlığında oluşan gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.                               

Oda İç Yönergesi 23. Madde gereği toplantıya katılım durumunun kayıt altına alınması, Aylık mizanın değerlendirilmesi, Coğrafi işaret konusundaki çalışmaların değerlendirilmesi, Ramazan Ayı gıda yardımları, AB katılım öncesi yardım aracı (IPA) kapsamında proje hazırlanması konusunda yönetimin yetkilendirilmesi, Oda seçiminin 4. yılının değerlendirilmesi, Meslek Grupları kahvaltı anketlerinin genel değerlendirmesi, TOBB 73. genel kurulu, Hemşinliler Vakfı etkililiğine katılımın değerlendirilmesi, Çelik raf arşivinin tamamlanması, PTT’den Kurumsal Pul bastırılması talebi konulu maddeler görüşüldü.  

 

Görüşmelerde ilk olarak gündemin birinci maddesine geçilerek toplantı katılım durumu değerlendirilerek Toplantıya gelemeyen Kemal GAZİOĞLU, Okan POYRAZ ve Zekeriya YALÇIN’ ın dilekçeleri kabul edildi. 

Gündemin ikinci maddesine geçilerek aylık mizan değerlendirildi. Hesapları inceleme komisyonu tarafından meclise bilgi verildi ve aylık mizan onaylandı.

Gündemin üçüncü maddesine geçilerek Laz Böreği ve Hamsili Ekmek konusunda daha önce başlatılan coğrafi işaret konusunda yapılan çalışmalar hakkında Yön. Krl. Bşk. Osman AKYÜREK Meclise bilgi verdi. Bu konuda yapılan kaynak çalışmasının tamamlandığı ve ilgili verilerin ABİGEM’ e iletilmesine karar verilerek ABİGEM bünyesinde proje hazırlatılmasına karar verildi.

Gündemin dördüncü maddesine geçilerek geleneksel olarak yapılan Ramazan Ayı Gıda yardımları çalışmaları hakkında Meclis Bilgilendirildi. Muhtarlarla yapılan toplantıda ihtiyaç sahibi vatandaşların listelerinin alındığı, ardından odamız üyesi gıdacılarla yapılan toplantıda fiyat alındığı ve en uygun fiyatı veren 5 gıdacıya eşit dağıtılması yöntemi ile yardım paketlerinin hazırlatıldığı, 12 Haziran Pazartesi günü dağıtıma başlanacağı meclise aktarıldı.

Gündemin beşinci maddesine geçilerek AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında proje hazırlanması konusunda Yönetimin yetkilendirilmesi yönünde Yönetim Kurulunun 206 sayılı toplantılarında alınan karar Mecliste görüşüldü. Yapılan değerlendirme sonucunda Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA2) projeleri kapsamında geliştirilmesi düşünülen her türlü proje ve ortaklığa Hopa Ticaret ve Sanayi Odasını temsile, bu yatırımın başlangıcından (kuruluş aşamasından) bitinceye kadar gerekli tüm işlemleri yapmaya Yönetim Kurlu Başkanı Osman AKYÜREK ve Başkan Yardımcısı Zekeriya YALÇIN’ ın yetkili olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin altıncı maddesine geçilerek mevcut yönetimin geride bıraktığı 4 Yılı değerlendirildi. Başta Meclis Başkanı Reşat AYDIN ve Yönetim Kurulu Bşk. Osman AKYREK olmak üzere toplantıya katılan meclis üyeleri geride kalan 4 yıl hakkında değerlendirmelerini dile getirdiler.

Gündemin yedinci maddesine geçilerek yıl içerisinde yapılan 5 meslek grubu kahvaltısında üyelere yönelik düzenlenen memnuniyet anketi sonuçları hakkında Oda personeli tarafından sunum yapıldı. Memnuniyet oranın 2016 yılına kıyasla %89 oranından %92 seviyesine çıktığı görüldü. Akredite Oda olma gerekliliği çerçevesinde tespit edilen noktalarla ilgili (eğitim ihtiyacı, danışmanlık konuları vb.) çalışmaların planlanmasına karar verildi.

Gündemin sekizinci maddesine geçilerek TOBB 73. Genel Kuruluna katılan Meclis Başkanı kurul hakkındaki izlenimlerini meclis üyeleri ile paylaştı. Genel kurulun verimli geçtiğini ifade etti.

Gündemin dokuzuncu maddesine geçilerek geçtiğimiz ay düzenlenen Hemşinliler Vakfı Etkinliğine katılan Osman AKYÜREK ve Şükrü AYDEMİR görüşlerini ve izlenimlerini diğer meclis üyeleri ile paylaştı.

Gündemim onuncu maddesine geçilerek geçiş belgelerinin uygun bir şekilde arşivlenmesi konusunda çalışmaları tamamlanan çelik raf arşiv hakkında meclise bilgi verildi ve çalışmaların tamamlanarak evrakların arşivlendiği bilgisi verildi.

Gündemin on birinci maddesi değerlendirilerek PTT’ den kurumsal pul bastırılması konusu değerlendirildi. Odanın mali durumu göz önünde bulundurularak Eylül ayında PTT den talep gelmesi halinde yeniden değerlendirilmesine karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı son verilerek karar kayıt altına alındı.

 

Meclis toplantısında Reşat AYDIN  Meclis Bşk., Gökhan BIYIKLI, Bülent BAYRAK, Osman AKYÜREK, Metin KARAMAN, İsmet BAŞAR, Şükrü AYDEMİR , Alişan Ender TOPALOĞLU ve  Hasan DURMUŞ yer aldı.

Okunma Sayısı: 936
resim