Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

HABERLER

Hopa TSO Üye Memnuniyeti ve Beklenti Anketi Sonuçları

  • 23.11.2017
  • hopatso

 Hopa TSO Üye Memnuniyeti ve Beklentilerinin Elde Edilmesi İçin Yapılan Ankete İlişkin Rapor

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarına cevap verecek, sorunlarını giderecek ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri belirlemek ve sunduğu hizmetleri daha kaliteli hale getirmek amacıyla yıllık bazda planlanan Üye Memnuniyet ve beklenti anketi çalışmasını gerçekleştirmiştir.

Tüm üyelerimize ulaşmanın zaman ve maliyet açısından getirdiği yük göz önünde bulundurularak; üyelerimizin tümünü temsil edecek bilimsel bir örnekleme çalışması yapılmıştır.

Bu çalışma çerçevesinde, sahada 196 üyemize yüz yüze görüşme yöntemiyle anket uygulanmıştır.

Anket verilerinin bilgisayara girilmesi ve SPSS programına aktarılmasından sonra gerçekleştirilen analizler sonucunda oldukça önemli bilgiler elde edilmiştir.

Elde edilen bu bilgiler, odamızın siz üyelerine sunacağı hizmetlerin planlanmasında kullanılacak ve ayrıca, sektörel ve bölgesel politikaların belirlenmesinde önemli girdi teşkil edecektir.

Sonuçlar genel olarak incelendiğinde;

ü  Ticaret Sicili Hizmetlerinde %93,65 memnuniyet seviyesinin yakalandığı,

ü  Üye Sicili Hizmetlerinde bu oranın %94,73,

ü  Belge Hizmetlerinde %93,23,

ü  Vezne Hizmetlerinde ise %92,82 olduğu görülmektedir.

Oldukça yüksek memnuniyet seviyeleri yakalanmıştır..

Ayrıca,

ü  Odanızın sizi temsil düzeyi hakkında görüşünüz? konusunda %89,00’lik bir memnuniyet seviyesi yakalanmıştır.

ü  Gerektiğinde Üst Yönetime Ulaşabilme konusundaki görüşünüz? konusunda %95,72’lik bir memnuniyet seviyesi ortaya çıkmıştır.

ü  Üyesi olduğunuz Meslek Komitesinin çalışmaları hakkındaki görüşünüz? konusunda memnuniyet seviyesi %85,45  çıkmıştır.

ü  Üyelerinin sorunlarına karşı gösterdiği hassasiyet konusundaki görüşünüz? memnuniyet seviyesi %88,56 çıkmıştır.

ü  İlçenin sorunları ile ilgili kamuoyu oluşturma konusundaki faaliyetler ile ilgili görüşünüz? memnuniyet seviyesi %85,61 çıkmıştır.

ü  Eğitim, seminer, konferans vb. etkinlikleri hakkındaki görüşünüz? memnuniyet seviyesi %86,43 çıkmıştır.

ü  Üyelerini bilgilendirmeye yönelik yaptığı araştırma ve yayınlar hakkındaki görüşünüz? memnuniyet seviyesi %91,42 çıkmıştır.

ü  Diğer Kurumlar ile yaptığı iş birliği düzeyi hakkındaki görüşünüz? memnuniyet seviyesi %94,75 çıkmıştır.

ü  Odamız Personelinin ilgi, alaka ve çalışma yeterliliği hakkındaki görüşünüz? memnuniyet seviyesi %95,19 çıkmıştır.

ü  Odamızın hizmet binasındaki “Yönlendirmeler” hakkındaki görüşünüz? memnuniyet seviyesi %97,73 çıkmıştır.

ü  Odamızın hizmet binasının Genel Temizliği hakkındaki görüşünüz? memnuniyet seviyesi %97,71 çıkmıştır.

ü  Odamızın Çalışma Ortamı (havalandırma,  düzen/tertip, ferahlık vb.) hakkındaki görüşünüz? memnuniyet seviyesi %98,85 çıkmıştır.

Verilen cevapların memnuniyet oranı genel ortalaması %92,55’ tir. 

Oda bu oranları daha da yukarıya çekmek için yeni faaliyetler planlayabilir.

2017 yılı içerisinde katılınması düşünülen fuarlar:

Yurt Dışı Otomotiv Fuarı

Yurt Dışı İnşaat fuarı

Yurt Dışı Mobilya Dekorasyon Fuarı

Yurt Dışı Turizm Fuarı

İnşaat fuarı

İnşaat-mobilya

İstanbul kitap fuarı

Makine yedek parça

Gıda Fuarı

Mobilya fuarı

Otomotiv fuarı

Antalya tarım fuarı

Turizm fuarı

Tüyap Automekanika

 Olarak belirtilmiştir.

Eğitim İhtiyacı sırasıyla;

Eğitim Konusu

Sayı

Yüzde

Pazarlama Satış

59

17,50

Finans & Muhasebe

45

13,35

Dış Ticaret

45

13,35

Mevzuat, Teşvik ve Uygulamalar

39

11,57

İnsan Kaynakları

35

10,38

Proje Hazırlama ve Yönetme

29

8,6

Şirket Satınalma, Birleşme, Yatırım Kararları, Büyüme Stratejileri

27

8,01

Vergi Mevzuatı ve Uygulamalar

23

6,82

Yönetim

20

5,93

Sigorta Mevzuatı

15

4,45

 

Olarak belirtilmiştir.

Bilgi İhtiyacı sırasıyla;

Bilgi

Sayı

Yüzde

Teşvikler

113

33,53

Ürün bazında pazar araştırması

46

13,64

Proje danışmanlığı

44

13,05

Fuarlar (sektörel)

39

11,57

Uluslararası iş imkanları

38

11,27

Bölgesel ve sektörel ekonomik göstergeler

36

10,68

Sektör raporları

21

6,23

 

Olarak belirlenmiştir.

Sorunlar ise sırasıyla;

Kalifiye eleman yetersizliği

72

25,71

Uluslararası pazarlara açılamama

47

16,78

Pazarlama

46

16,42

Kurumsallaşamama

39

13,92

Girdi maliyetlerinin yüksekliği

28

10,00

Verimlilik

27

9,64

Finansmana erişim

21

7,50

 

Olarak belirlenmiştir.