Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

HABERLER


07

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı

(Son başvuru tarihi: 01.08.2018)

 

İşletmelerin yararlanabilmeleri için;

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve bilgileri güncel olmalı,

İmalat sanayinde faaliyet göstermeli

KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmamalıdır.

Program kapsamında yerli ve yeni makine teçhizat alımları desteklenecektir. İkici el makine-teçhizat desteklenmemektedir.

Kredi Programı içeriği;

- İşletme başına üst limit: 1.120.000.-TL,

- Sıfır (0) faizli,

- İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadelidir.

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ/Girişimci Giriş menüsünden girerek e-hizmetler sayfasında “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Başvurusu” seçeneğinden başvuru formunu, doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne başvuracaktır.

Programa ait başvuru, onay ve revizyon tarihleri aşağıda yer almaktadır:

04.06.2018 - 01.08.2018 İşletme başvuruları

02.08.2018 - 13.08.2018 KOSGEB Müdürlüğü inceleme, onay ve revizyon talebi

14.08.2018 - 24.08.2018 İşletme düzeltme ve revizyonu ile sisteme giriş yapan ancak başvurusunu tamamlayamayan işletmelerin başvuruları

25.08.2018 - 03.09.2018 KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı

Krediye hak kazanan İşletme, KOSGEB Müdürlüğü’nden aldığı başvuru formu ve başvuru kodu ile protokole taraf Banka şubelerinden birine kredi başvurusunda bulunacaktır.

Kredi kullandırımı Banka Tarafından yapılacak olup, kredi tutarı Tedarikçi hesabına aktarılacaktır. Makine Teçhizatın işletmeye teslim edildiğinin tespiti ve periyodik kontrolü Banka tarafından yapılacaktır.

Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin sunduğu kefalet hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

Aşağıda belirtilen makine teçhizat tanımı kapsamında yer alan ekipmanlar desteklenecek, bu tanımın dışında kalanlar desteklenmeyecektir.

Makine: En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçler, tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için tek bir bütünmüş gibi çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen makineler grubu.

 

Teçhizat: Bir makineye veya muhtelif makineler grubuna monte edilmek üzere piyasaya arz edilen ve bir makinenin fonksiyonunu değiştiren değiştirilebilir parçalar ve makine ile birlikte yeni satın alınacak makinenin işletimi için gerekli olan yazılım ve gereçler.

Makine-teçhizatların Yerli Mali Tebliğine uygun olarak alınan yerli malı belgesi olması gerekmektedir.

 

2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanan işletmeler, bu programından yararlanamayacaktır.

 

 

Okunma Sayısı: 676