Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

HABERLER


24

 

İşverenler çalışan sayılarının % 50 sine kadar kontenjan talebinde bulunabilecektir. Kontenjanlar; mesleki eğitimin başlama tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde mesleki eğitimin başladığı tarihe ait fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden, kontenjan oluşturmak suretiyle belirlenir.

Program Süresi:

1) Mesleki eğitimlerin günlük en az 5 en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere, haftalık en az 30 en fazla 45 saat olması gerekmektedir. Eğitimin toplam süresi 160 fiili günü geçemez.

2) Eğitim süresi onaylanarak alınan eğitim planında belirtilen mesleki eğitim, uygulamalı ve teorik eğitimi içerecek şekilde uygulanır. Mesleğin özelliğine göre teorik ve pratik eğitim birbirlerini tamamlayacak şekilde eş zamanlı veya ayrı bir şekilde planlanır ve yürütülür.

Karşılanabilecek Giderler:

Temrin Gideri: Toplam kursiyer zaruri giderinin en fazla % 10 u oranında.

Kursiyer Zaruri Gideri ve Sigorta Prim Giderleri: Günlük 61.65 TL kursiyer ücreti, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası.

Diğer Giderler: Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin belge masrafı ile brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere sınav ve belge ücreti Fondan karşılanır.

İstihdam Yükümlülüğü ile İlgili Hususlar:

Toplam mesleki eğitimin ¼ lük süresinin bitiminde eğitime devam eden kursiyerlerin en az % 50 si, 120 günden az olmamak üzere en az fiili mesleki eğitim süresi kadar talepte bulunan işverene ait işyerlerinde veya başka işyerlerinde sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde işe başlatılmak şartıyla istihdam edilir.

Okunma Sayısı: 802