Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

HABERLER


06

Oda Meclis Kurulu Gökhan BIYIKLI Meclis Başkanlığında Aralık ayı toplantısını aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis toplantı salonunda meclis üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi.                  

Gündemin birinci maddesine geçilerek aylık mizan incelendi. HİK Üyesi Bülent BAYRAK Meclisi bilgilendirdi. Gelir gider durumu ve hesap hareketleri hakkında sözlü rapor verdi. Yapılan değerlendirme sonucu aylık mizan oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.  

Gündemin ikinci maddesine geçilerek Artvin Valiliği İl planlama ve koordinasyon müdürlüğü toplantısına katılan Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek izlenimlerini kurula aktardı. KOSGEB ve kalkınma ajansının katılımı ile gerçekleştirildiği toplantının amacı teknoloji ve sanayi odaklı olduğu verimli bir çalışma olduğu meclis ile paylaşıldı.

Gündemin üçüncü maddesine geçilerek Meclis üyeleri bilgilendirme semineri değerlendirildi. Meclis üyelerin oylaması sonucunda eğitime katılması tarihin yönetim kurulu tarafından belirlenmesine karar verildi.

Gündemin dördüncü maddesine geçilerek Batumi Build fuarına oda olarak katılım sağlanacağı stant açılacağı 7 Aralık saat 11.00’de Artvin Valisi katılımı ile gerçekleştirilecek açılışta oda meclisi üyelerinde müsait bulunulmasına karar verildi. Fuara odamız üyemiz inşaat ve asansör işi yapan firmalardan katılım sağlanacağı meclise aktarıldı

Gündemin beşinci maddesine geçilerek 3. Meslek gurubu kahvaltısı 8 Aralık Cumartesi günü Akasya restoranda gerçekleştirileceği, Meslek gurubu temsilcileri toplantı yaparak davetiye ve diğer detayları görüşüp organizasyonun planlanmasına karar verildi.

Gündemin altıncı maddesine geçilerek Milli Parklar İl Müdürlüğünden Serhat Kara tarafından Balıklı Güneşli Şelaleleri tabiat parkı gelişme planı hakkında sunum gerçekleştirildi. Sunumdan notlar alınarak odamızın taleplerinin ilçe kaymakamlığını yazı ile iletilmesine karar verildi. Çağçağan Şelalesinin odamız tarafından yapılacak yazışmalarla veya turizme dönük faaliyetlerinde kullanılacak resimlerle ilgili görsel seçiminin daha sonraki toplantılarda görüşülmesine karar verildi.

Gündemin yedinci maddesine geçilerek ABİGEM tarafından hazırlanan proje kapsamında DOKA’dan alınan destek kapsamında 2019-2020 stratejik planı çalışmaları başladığı bu kapsamda daha önceki stratejik planı hazırlayan Yüksel VARDAR ile çalışılacağı paydaş analizleri ile ilgili kurumsal çalışmaların başlatıldığı kurula aktarıldı. Bu kapsamda danışman Yüksel VARDAR’ ın 13-14 Aralık tarihlerinde odamızı ziyaret edeceği gerekli çalışmaların danışman önderliğinde akreditasyon sorumlusu ve diğer tüm personel le çalışmaların yapılmasına paydaş analizleri ile ilgili formların toplantı öncesi doldurulmasına, dış paydaş analizi için kurumların belirlenerek toplantıya davet edilmesine karar verildi.

      Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı son verilerek karar kayıt altına alındı.

Okunma Sayısı: 380
resim