Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

HABERLER

HOPA TSO ŞUBAT AYI PERSONEL TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

  • 01.02.2019
  • hopatso

            Hopa TSO personeli aylık olağan toplantısını 1 Şubat Cuma günü Oda Genel Sekreteri Hamdi YILDIRIM başkanlığında meclis toplantı salonunda 8 personelin katılımı ile gerçekleştirdi. Toplantı gündem maddeleri, ‘2019-2023 stratejik planın çalışmaların değerlendirilmesi, Coğrafi işaret tanıtım semineri hakkında personeli bilgilendirme, Ocak ayı geçiş belgesi verilerin değerlendirilmesi ve Personel dilek ve temennilerin alınması maddeleri görüşüldü.

2019-2023 stratejik planın çalışmaların değerlendirildi. Daha önce taslağı onaylanan 2019-2023 stratejik planı nihai hali Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildiği ve Akreditasyon izleme komitesi tarafından nihai şekli verilen stratejik plan ana dokümanı, destek dokümanı ve yıllık iş planlarındaki hedefler, hedefler altında belirlenen faaliyetler, bu faaliyetler kapmasında 2019 yılı için hazırlanan yıllık eğitim planı onaylandığı bilgisi personelle paylaşıldı.

 Coğrafi işaret tanıtım semineri hakkında personeli bilgilendirme yapıldı. Coğrafi işareti alınan Laz böreği ile ilgili Artvin Valisi Sayın Yılmaz Doruk’un katılımıyla ve tüm organizasyonun oda tarafından karşılanacağı 5 Şubat Salı günü 14.30’da Atatürk konferans salonunda tanıtım etkinliği düzenleneceği bilgisi personelle paylaşıldı. Seminer günü dozvola geçiş belgesi personellerinden Haldun ASLIBAY’ ın yardım edeceği gerektiğinde geçiş belgesinde bir personelinde çağrılabileceği konusunda personelle istişare yapıldı.

Ocak ayı geçiş belgesi verilerin değerlendirildi. 2018 Ocak ayı ve 2019 Ocak ayı kıyaslama yapıldı. 2019 yılı ocak ayında 600 belge fazla satış yapıldığı gözlemlendi.

Gündemin dördüncü maddesine geçilerek personel görüş ve talep soruldu. Görüş ve talep olmadığı kayıt altına alındı.  

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı sona erdi.              

HOPA TSO ŞUBAT AYI PERSONEL TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ