Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

HABERLER

İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)

  • 15.09.2023
  • hopatso
KOSGEB'in kurum ve kuruluşlar ile yapmış olduğu veri paylaşım protokolleri kapsamında
almış olduğu idari kayıtları kullanarak dijital ortamda oluşturduğu "İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)"nin
2018-2022 yıllarına ilişkin yeni versiyonunun Türkçe ve İngilizce olarak e-Devlet üzerinden işletmelerin
erişimine açıldığı bilgisi ve ayrıntıları yazımızda yer almaktadır.

KOSGEB, kamu kurumlarıyla yapılan veri paylaşım protokolleri kapsamında temin ettiği idari kayıtlar ile
işletmeye özel temel parametreleri içeren İşletme Değerlendirme Raporu'nu (İDR) hazırlamış ve dijital bir ürün olarak
2019 yılının son çeyreğinde işletmelerin istifadesine sunmaya başlamıştır. Devreye alınan sistem üzerinden bugüne
kadar yaklaşık 40.000 işletme İDR’sini almıştır.

Rapor bir bütün olarak incelendiğinde işletmenin geçmiş beş yıllık performansı göz önüne alınarak yönetimsel
kabiliyeti ve kapasitesi hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu özelliği ile rapor, işletmenin iş ilişkisinde bulunduğu
kişi ve kuruluşlara işletme hakkında fikir vermekle birlikte işletmenin geçmiş beş yıllık dönemdeki gelişimini takip
edebileceği bir öz değerlendirme imkânı da sunmaktadır. Bu sayede işletmenin veri temelli karar alması ve yönetim
süreçlerini iyileştirmesi sağlanabilecektir.

Bu süreçte işletmelerden aldığımız geri bildirimlerde, işletmelerin İDR'yi ticari ilişkilerinde, ihracat
bağlantılarında, kurum ve kuruluşlarla münasebetlerinde ve finans sektörü ile kurduğu irtibatlarda kendilerini ifade
edebilecek temel bir doküman olarak değerlendirdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca gerek işletmelerden İDR’lerinin dijital
ortamda üçüncü kişilerle paylaşılması gerekse destek veren kurum/kuruluş ve bankalardan işletmeye ait İDR’nin temin
edilmesi yönünde talepler gelmeye başlamıştır.

Söz konusu talepler doğrultusunda, Başkanlığımız tarafından hem veri paylaşımı yükümlülüklerimiz ve veri
güvenliği konusundaki hassasiyetimiz hem de işletmelere özellikle finansa erişim noktasında sağlayacağı katkı göz
önüne alınarak, İDR’nin güvenli bir şekilde işletme rızası alınarak paylaşımı için uygun altyapıya sahip olan Findeks
Platformunun kullanılması yönünde Kredi Kayıt Bürosu ile işbirliği yapılmıştır.

Bu çerçevede sistem entegrasyonları tamamlanmış ve İDR’nin 2018-2022 dönemi verileri içeren yeni
versiyonunun Findeks Platformu üzerinden sunumuna başlanmıştır. İşletme, Findeks Platformu üzerinden 5 TL ücret
karşılığında kendi raporunu alabileceği gibi üçüncü kişilerin talep etmesi durumunda işletmenin rıza vermesi kaydıyla 15
TL karşılığında rapor temin edilebilecektir. İşletmenin ve/veya raporu talep edecek kişilerin Findeks Platformuna üye
olması gerekmekte olup www.findeks.com adresinden bu işlem yapılabilmektedir.

İDR ile ilgili detaylı bilgi, örnek rapor, rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri
dokümanına www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporu adresine ulaşılabilmektedir.
İDR’nin 2018-2022 dönemi verileri içeren yeni versiyonu ile ilgili olarak yukarıdaki çerçevede üyelerinizin
bilgilerine önemle duyurulur. 

Saygılarımızla,