Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

HABERLER

Kooperatifçilik Eğitimi

  • 10.11.2023
  • hopatso
14 Ocak 2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kooperatif Eğitimi
Yönetmeliği" kapsamında; esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri
kooperatifleri, inşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve
gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler, ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma
konularında faaliyet gösteren kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk Lirası ve üstü net
satış hasılatı olan kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın 1000 ve daha fazla ortağı bulunan
kooperatiflerin üyelerinin, seçilmelerini takiben en geç 9 ay içinde kooperatifçilik eğitimini tamamlamaları
gerekmektedir.

Üniversitemiz sürekli eğitim merkezi TOBB ETÜ-SEM, Ticaret Bakanlığı tarafından "Eğitim Sağlayıcı" sıfatı
ile yetkilendirilmiştir. TOBB ETÜ SEM, 13 Kasım 2023 tarihi itibari ile genel katılıma açık çevrimiçi bir
eğitim planlamaktadır.
Kooperatifçilik Eğitimi
Kooperatifçilik Eğitimi
Kooperatifçilik Eğitimi