Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

HABERLER

EORI Numarası Zorunluluğu hk

  • 24.01.2024
  • hopatso
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 12.01.2024 tarih ve 2121 sayılı yazıda Ortak Transit
Sözleşmesine taraf olan ülkelerin NCTS Faz-5'e geçişi ile birlikte ortak transit kapsamındaki transit beyanlarında
taşıyıcı kimlik no alanında, Ekonomik Operatör Kayıt Tanımlama Sistemi (EORI) Numarası yer alması
gerekeceği ve beyan edilen EORI Numarasının geçerliliğinin sistem üzerinden arka planda otomatik olarak
kontrol edileceği bildirilmektedir. 

Aynı yazının devamında NCTS Faz-5 ile birlikte ülkemizden açılan beyanlarda yabancı taşıyıcılar için EORI
numaraları beyan edileceği bildirilmiş olup , ülkemizde yerleşik taşıyıcı firmalar için ise vergi numaraları beyan
edilmeye devam edileceği fakat sistem arka planda otomatik olarak EORI numaraları ile eşleştirme yapacağı
belirtilmektedir. Ayrıca, söz konusu işlemin sağlıklı yapılabilmesi için ülkemizde yerleşik taşıyıcı firmaların
BİLGE sisteminde vergi numaraları ile EORI numaralarını eşleştirmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. 

Bu çerçevede söz konusu Bakanlık tarafından hazırlanan, halihazırda BİLGE şifresi olan firmalar için söz konusu
işlemlerin nasıl yapılacağına dair EORI eşleştirme kılavuzu ekte sunulmaktadır. Bununla birlikte, BİLGE şifresi
olmayan firmaların ise, herhangi bir gümrük idaresine firma vergi numarası, EORI numarası ve firma temsilcisi
olunduğuna dair tevsik edici vekaletname veya temsilname ile birlikte başvuru yaparak gerekli eşleştirme
işlemini yaptırabilmelerine imkan bulunduğu bilgisi paylaşılmıştır. 

Son olarak da, ülkemizin NCTS Faz-5'e geçiş takviminin bilahare ilgili Bakanlıkça duyurulacak olup taşıyıcı
firmalarımızın gerek sınır geçişlerinde gerekse de varış ülkelerinde gerçekleştirilecek gümrük işlemlerinde
herhangi bir sorunla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşanmaması için gerekli olan vergi numarası EORI
numarası eşleştirme işleminin yapılmasının önem arz ettiğine ilgili Bakanlık tarafından dikkat çekilmektedir.

Ek:  EORI Eşleştirme Klavuzu

Üyelerimize Önemle Duyurulur.

Saygılarımızla,