Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

HABERLER

AB SKDM Özel Sektör Bilgilendirme Seminerleri

  • 20.02.2024
  • hopatso
Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hayata geçirdiği Sınırda Karbon Düzenleme
Mekanizması (SKDM), raporlama yükümlülüklerini içeren geçiş dönemi uygulaması itibariyle 1 Ekim 2023
tarihinden itibaren devreye alınmıştır. SKDM, 2026 yılında ana uygulama dönemi başladığında, AB'ye ithal
edilen ilgili ürünlere gömülü emisyonlar üzerinden mali yükümlülükler de yaratmaya başlayacaktır. 

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından; SKDM raporlama yükümlülüklerinin devreye girmesiyle ortaya
çıkan uygulama güçlükleri dikkate alınarak, Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan
SKDM'nin etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara dikkat çekmek ve özel sektörümüze sera gazı
emisyonlarının raporlanması ve azaltımı konusundaki çalışmalarında yol gösterebilecek bilgi paylaşımında
bulunmak üzere, çevrimiçi bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecektir.

Söz konusu etkinlik planlaması kapsamında ayda bir gerçekleştirilmesi öngörülen seminerlerin ilki, ekli
program çerçevesinde, 23 Şubat 2024 Cuma günü saat 14.30'da yapılacak olup, ekte yer alan  kayıt linki üzerinden kayıt yaptırılabilmektedir. 

Saygılarımızla,

Kayıt Linki: https://zoom.us/webinar/register/WN__yjeeEWgQGaS3AB9EZ3WkQ#/registration
AB SKDM Özel Sektör Bilgilendirme Seminerleri