Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

HABERLER

Dolaşım ve Menşe İspat Belgelerinin Basımı ve "Türkiye" İbaresinin Kullanımı

  • 12.03.2024
  • hopatso
Eski formatta basılan A.TR Dolaşım Belgelerinin 31 Mart 2024 tarihine kadar kullanılabileceğine dair Ticaret Bakanlığının talimatı ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir.

Bu itibarla,

1) İlgi'de kayıtlı yazımızda belirtilen hususlarla ilgili gerekli bilgilendirmenin bir kere daha Odanız üyesi ihracatçı firmalarınız ve kanuni temsilcilerine yapılması,

2) 31 Mart 2024 tarihinden sonra Odanızın stokunda eski formatta A.TR Dolaşım Belgeleri bulunması halinde, 2.1. Oda Muamelat Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde yer alan hükme uygun olarak söz konusu belgelerin imha edilmesi,

2.2. MEDOS'ta yer alan Odanız stokunda gözüken ilgili belgelerin Odanız tarafından elektronik ortamda zayi edilmesi,

3) Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi kullanma hakkına sahip YYS veya OKSB sahibi firmalar başta olmak üzere, Odanız üyesi ihracatçıların veya kanuni temsilcilerinin stoklarında eski formatta basılı olan A.TR Dolaşım Belgeleri bulunması halinde, 31 Mart 2024 tarihinden sonra Avrupa Birliği'ne ihracatta sorun yaşanmamasını teminen,

3.1. Mer'i mevzuatın kıymetli evrakın imhası hakkında işletmeler için öngördüğü prosedür takip edilmek kaydı ile, eski usulde basımı yapılmış belgelerin ihracatçılar veya kanuni temsilcileri tarafından imha edilmesinin önerilmesi,

3.2. İhracatçıların veya kanuni temsilcilerinin MEDOS'taki stoklarında gözüken ilgili belgelerin, MEDOS'ta da zayi edilmesi yönünde bilgilendirilmesi,


Saygılarımızla,