Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

HABERLER

Verim Karnesi Hk

  • 18.04.2024
  • hopatso
Birliğimiz, Enerjisa ve TBWA\İstanbul işbirliğinde ülkemizin verimlilik alanında bir haritasını oluşturmakve bu alanda yürütülebilecek çalışmalara ilişkin politika geliştirmek amacıyla "Daha İyi Bir Gelecek"Platformu hayata geçirilmiştir. Söz konusu platformda gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde; ülkemizdekibölge, sektör, kurum ve şirketlerin, verimlilik artırıcı uygulamaları hayata geçirmeleri için bir altyapıoluşturulması hedeflenmektedir.

Platform çalışmaları kapsamında, Türkiye'deki işletmelerin verimlilik alanındaki performanslarını ölçmelerive bu alandaki çalışmalarını değerlendirmeleri amacıyla "Verim Karnesi" adında çevrimiçi bir özdeğerlendirme aracı geliştirilmiştir. Verim Karnesi Anketini dolduran işletmeler, performans skorlarıdoğrultusunda Daha İyi Bir Gelecek Platformu web sitesi üzerinden verimlilik, sürdürülebilirlik ve afetdirençliliği temalarında kurgulanmış olan çevrimiçi ücretsiz eğitim programına davet edileceklerdir. Verimkarnesi, Türkiye Verim Haritası'na entegre bir kurguyla çalışarak, ülkemizde işletmelerin bölgesel ve sektörelbazda verimlilik seviyelerini görselleştirme fonksiyonunu da yerine getirecek olup; Daha İyi Bir GelecekPlatformu'nun resmi web sitesi üzerinden (https://www.dahaiyibirgelecek.org ) "Verim Karnesi" başlığıaltında giriş yapılmak suretiyle işletmeler tarafından kolaylıkla doldurulabilmektedir.