Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

Dernek İktisadi İşletmesi

GEREKLİ EVRAKLAR
1) Dernek tüzüğünün aslı veya noter onaylı örneği (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)
2) Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge - Valilik veya Kaymakamlıktan, Dernekler Masasından alınacak ( 1adet asıl - 1 adet fotokopi)
3) Noter onaylı Dernek İktisadi İşletme açılı kararı (1 adet asıl - 2 adet fotokopi)
4) Ticari işletme kurulabilmesi için resmi bir makamın izni gerekiyorsa, izni gösteren yazı
5) İşletmenin açılışına dair kararı alan organın; görev süresinin dolmadığını teyit eden; en son seçim veya atamayla ilgili noter onaylı genel kurul kararı (1 asıl - 1 fotokopi),
6) İşletmeyi temsile yetkili kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altında İmza Tescil Talepnamesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)
7) Dernek Vergi Dairesi Görüntüleme Belgesi (1 adet asıl-1 adet fotokopi)
8) Yetkililerin fotoğrafları (2 adet)
10) Yeni kayıt için Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  
11) Yeni kayıt için Talep Dilekçesi (Oda Başkanlığına)
 
NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.