Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

Gerçek kişi-şahıs Merkez Nakli

GEREKLİ EVRAKLAR
 
1) Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;
a) Merkezde yapılan kuruluş ve en son tescilin yayımlandığı sicil gazeteleri ( 1 asıl – 1 fotokopi)
b) Merkez nakli için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi (1 asıl – 1 fotokopi)
2) Yeni kayıt için Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  
3) Yeni kayıt için Talep Dilekçesi (Oda Başkanlığına) 
4) Noter tarafından düzenlenmiş Unvan altında İmza Tescil Talepnamesi (1  adet asıl- 1 adet fotokopi). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.) 4) Fotoğraf  (2 adet)
5) Vergi Dairesinden  "GERÇEK KİŞİLER İÇİN MÜKELLEF GÖRÜNTÜLEME" belgesi (1 asıl - 1 fotokopi)
6) Taahhütname (yetkililerce imzalanmalı) 
7)  1 adet fotoğraf 
9)  Nüfuz Cüzdan fotokopisi (2’şer adet) 
10) İkametgah belgesi (1’er adet asıl, 1’er adet fotokopi) 
 

 NOT:http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.