Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

Limited Şirket Şube

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 120;

GEREKLİ EVRAKLAR
1) Şirket Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;
a) Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin onaylı bir örneği(1 asıl -1 fotokopi)
b) Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı onaylı sicil gazetesi ( 1asıl – 1 fotokopi)
c) Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)
2)  Yeni kayıt için Talep Dilekçesi(Sicil Müdürlüğüne)  
3) Yeni kayıt için Talep Dilekçesi (Oda Başkanlığına) 
4) Odaya kayıt için   Hükmi Şahıs Oda kayıt beyannamesi
5) Şube müdürü/müdürlerinin 1’ er adet fotoğrafları, Şube müdürünün Nüfus cüzdan fotokopisi ve ikamet belgesi (1 asıl) 
6) Taahhütname (yetkililerce imzalanmalı)
7) Şube müdürü/müdürlerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış görevi kabul ettiklerine dair tescil İmza Tescil Talepnamesi (1 adet asıl - 1 adet fotokopi). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir)
8) Şube açılışına ilişkin; noter onaylı   Genel Kurul Kararı veya Müdürler Kurulu Kararı  bu kararda şubenin ticaret unvanı, sermayesi, ne iş yapılacağı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir.)  (1 adet asıl - 2 adet fotokopi)
9) Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı
NOTLAR
Not-1: Kararlarda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları)   belirtilecektir.
Not-2: Şube müdürü/müdürleri belirli bir süre için seçilecekse bu süre kararda mutlaka belirtilmelidir.
(Örnek: “Şube müdürlüğüne üç(3) yıl süre ile …………………………..( T.C.Kimlik Numarası ve Yerleşim Yeri belirtilecek )’ in atanmasına ve şubeyi yapılacak olan her türlü işlemlerde, konularda, ahzu kabza, münferiden temsil ve ilzam etmesine”,

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.